Γερανογεφυρες

Οι γερανογέφυρες είναι βιομηχανικά εργαλεία με στιβαρή κατασκευή. Έχουν υψηλό επίπεδο τυποποίησης με πολύ αξιόπιστα εξαρτήματα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

Η μεταλλική κατασκευή των δοκών που είναι κατασκευασμένη είτε από προφίλ εμπορίου  είτε από κιβωτοειδή συγκολλητή διατομή τύπου BOX, επιλέγεται ύστερα από μελέτη με σύγχρονα υπολογιστικά προγράμματα εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την βέλτιστη λειτουργία για κάθε εφαρμογή και χρήση.

Όλες οι συγκολλήσεις γίνονται από πιστοποιημένους ηλεκτροσυγκολλητές με πιστοποιημένες μεθόδους συγκόλλησης (WPQR) επιτυγχάνοντας τέλεια ποιότητα κάθε φορά.

Ο βέλτιστος συνδυασμός  κατασκευής της γερανογέφυρας και ανύψωσης βαρούλκου εξασφαλίζουν  τη μεγιστοποίηση του ωφέλιμου χώρου χρήσης της.

Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούμε είναι η τελευταία λέξη της τεχνολογίας καλύπτοντας όλες τις ανάγκες, από βαρούλκα αλυσίδας των 500kg μέχρι και βαρούλκα συρματόσχοινου των 500 τόνων.

Προδιαγραφές:

Η κατασκευή όλων των γερανογεφυρών της εταιρίας μας
γίνεται σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα και φέρουν την απαραίτητη σήμανση CE.

Γερανογεφυρες που κατασκευαζουμε

Η θ. κυριαζάκος αε είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες
των Βαλκανίων στην κατασκευή κάθε τύπου γερανογέφυρας,
ταυτίζοντας το όνομα της με την αξιοπιστία και την ποιότητα.
Πραγματοποιώντας σημαντικές επενδύσεις σε νέα
μηχανήματα, διαδικασίες, πρότυπα (EN1090-2) και συνάπτοντας συνεργασίες με τις κορυφαίες εταιρείες εξοπλισμού, κατασκευάζει σήμερα μια μεγάλη γκάμα
γερανογεφυρών, όπως :

•  μονού φορέα

•  διπλού φορέα

• Επιτοίχια

•  τύπου Πυλώνα

• Ημιπυλώνες

• Σταθερούς  πυλώνες

• Περιστροφικές γερανογέφυρες (jib crane)

• Γερανογέφυρες κρεμαστού τύπου