Συστήματα Διακίνησης Φορτίων.

Έτοιμες λύσεις για άμεση εγκατάσταση
για να καλύψουν όλες τις απαιτήσεις σας.
Τα συστήματα διακίνησης φορτίων που έχουμε αναπτύξει
σε διάφορα σχέδια, προσφέρουν την ευελιξία και την
υψηλή λειτουργική αξιοπιστία. Αυτά τα συμπαγή συστήματα
διακίνησης φορτίων μπορούν να συνδεθούν άμεσα με
δοκούς γερανογεφυρών και οποιαδήποτε κατασκευής
μεταφοράς φορτίων. Τα συστήματα αυτά αποτελούνται
από ένα άκαμπτο προφίλ , το σύστημα κίνησης και τις
ρόδες, το οποίο μπορεί να διαμορφωθεί για όλες τις γκάμες
φορτίων. Αυτοί οι συνδυασμοί οδηγούν σε λύσεις για να
καλύψουν τις συγκεκριμένες ανάγκες για την ασφαλή
μεταφορά φορτίων γερανογεφυρών και μηχανημάτων,
που είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν πάνω σε ράγες.