Μεταλλικά κτίρια

Η θ. κυριαζάκος αε  κατασκευάζει μεταλλικά κτίρια που
προσφέρουν υψηλή ποιότητα, αισθητική, μεγάλη διάρκεια
και σταθερότητα στο χρόνο.
Μελετούμε, σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και τοποθετούμε
μεταλλικά κτίρια για πληθώρα δραστηριοτήτων ανεξάρτητα
από το μέγεθός τους, όπως:

  • Βιομηχανικά κτίρια
  • Αποθήκες
  • Πολυώροφα κτίρια
  • Κέντρα logistic
  • Γραφεία
  • Υπόστεγα